2021-10-17 21:27:03 Find the results of "

reserves là gì

" for you

Nghĩa của từ Reserve - Từ điển Anh - Việt

dự trữ. ( the Reserve) (quân sự) quân dự bị. ( số nhiều) quân dự phòng, lực lượng dự trữ (dùng khi cần thiết) Khu bảo tồn. (thể dục,thể thao) đấu thủ dự bị. Sự hạn chế; giới hạn; sự dè dặt. with all reserve; with all proper reserves. với tất cả những sự dè dặt. to ...

RESERVE | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

reserve ý nghĩa, định nghĩa, reserve là gì: 1. to keep something for a particular purpose or time: 2. If you reserve something such as a seat…. Tìm hiểu thêm.

Reserves là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Reserves là gì? Reserves là (Tiền) Dự Trữ. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế . Thuật ngữ tương tự - liên quan. Danh sách các thuật ngữ liên quan Reserves . Tổng kết. Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Reserves là gì? (hay (Tiền) Dự Trữ nghĩa là gì?)

Tiền dự trữ (Reserves) là gì? Phân loại tiền dự trữ

Tiền dự trữ (Reserves) là gì? Phân loại tiền dự trữ. Tiền dự trữ (tiếng Anh: Reserves) là các đồng tiền mặt do ngân hàng trung ương phát hành đang được lưu giữ trong hệ thống ngân hàng.

reserves là gì - Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2021

reserves là gì Là Gì 28 Tháng Chín, 2021 Là Gì Tiền dự phòng (tiếng Anh: Reserves) là những đồng tiền mặt do ngân hàng trung ương ban hành đang đc lưu giữ trong hệ thống ngân hàng.

reserves là gì: Vốn dự trữ là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn ...

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Vốn dự trữ (reserves) là gì? Sự khác biệt chính giữa vốn dự trữ và lợi nhuận được giữ lại.

Reserves to Production Ratio là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Reserves to Production Ratio. Reserves to Production Ratio ? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Reserves to Production Ratio - Definition Reserves to Production Ratio - Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính

Dự trữ ngoại hối nhà nước (Foreign exchange reserves) là gì?

Dự trữ ngoại hối nhà nước (tiếng Anh: Foreign exchange reserves) thường gọi dự trữ ngoại hối hoặc dự trữ ngoại tệ mà ngân hàng nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền quản lí về ngoại hối của một quốc gia hay lãnh thổ nắm giữ.

Reserve (RSR) là gì? Tổng quan về dự án và đồng tiền điện tử RSR

Reserve Protocol là một giao thức blockchain tạo ra đồng tiền điện tử ổn định, minh bạch và mang tính toàn cầu. Giao thức có thể được triển khai trên bất kỳ nền tảng smart contract nào.